Van Assen

Profitschaap voor tweede verzamelslag

2016 was een belangrijk jaar voor het kwaliteitssysteem Profitschaap. Na uitwerking van het schema, is een proef gestart om de gemaakte afspraken te testen. In deze pilot draaide het vooral om de tweede verzamelslag.

Het belangrijkste doel hiervan, is het verkrijgen van voldoende homogene koppels van goede kwaliteit. Dit verbetert de economische positie van de schapenhouders, vooral als het de export betreft. Op negen verzamelcentra in Nederland is in 2016 volgens de standaarden en voorwaarden van Profitschaap gewerkt. De belangrijkste uitdaging lag in de borging van de kwaliteit binnen deze centra.

Alle betrokken ketenpartijen bij de proef hebben de ervaring dat gebruik van Profitschaap op de verzamelcentra positief uitwerkt. Een hogere kwaliteit van de verzamelcentra heeft direct effect gehad op de handel; die groeit namelijk wat betere prijzen voor de schapenhouders mogelijk maakt. Op dit moment is nog onduidelijk of ook de NVWA voldoende vertrouwen heeft in Profitschaap. Daarover vindt nog overleg plaats met het ministerie van Economische Zaken en de NVWA. 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.