Schapen

Schaap op de dijk of van de dijk

Schapen op de dijk, of niet. De discussie tussen schapenhouders en beheerders van dijken, vaak de waterschappen, ging ook in 2016 voort. Maar hoewel veel waterschappen de maaibalk verkiezen boven het schaap, zijn er ook dijkbeheerders die schapen wel verwelkomen.

Zij menen, net als LTO Nederland, dat dijken beweid door schapen een steviger zode hebben en zo beter bestand zijn tegen schade veroorzaakt door golfslag. Op verschillende plekken hebben onze medewerkers en bestuurders zich in deze discussie gemengd. Maar een eenduidig beeld waar het de komende jaren heen gaat, ontbreekt nog steeds.

Wat LTO Nederland opmerkt is dat bij dijkbeheerders vaak de persoon aan tafel, bepalend is voor de richting waarin de voorkeuren zich bewegen. Waar de een de relatie met het fosfaatvraagstuk legt, ziet de ander het belang voor de recreatie of de boer. In veel gevallen is ook het natuurdoeltype of de ecologie bepalend. 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.