Voorportaal voor I&R-systeem

Het I&R-systeem voor schapen en geiten houdt de gemoederen binnen beide sectoren al langer bezig. Het systeem is te weinig gebruiksvriendelijk en duur, zo klinkt het. In 2016 heeft LTO Nederland samen met andere ketenorganisaties een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een ‘voorportaal’. Die moet resulteren in een private, betere en goedkopere registratie.

Vanuit dit ‘voorportaal’ worden gegevens dan direct geleverd aan de RVO-databank. Het overleg met RVO hierover loopt. Ook kijkt LTO Nederland daarbij in hoeverre de huidige registratie in de RVO-database beter kan. Om te zorgen dat hun dieren snel en goed gemeld worden, vraagt dit overigens ook van schapenhouders een actieve bijdrage.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.