Verdere uitrol Profitschaap

LTO heeft met Vee&Logistiek en COV invulling gegeven aan Profitschaap. Met Profitschaap kunnen ondernemers invulling geven aan kwaliteitsborging op hun bedrijf en in de keten. 

Door gebruiken van Profitschaap komt de 2e verzamelslag weer in beeld, wat voor een goede afzet van dieren van groot belang is. In een pilot worden eerste onderdelen uitgetest.

De vakgroep vindt een goede kwaliteitsborging van groot belang. Daarmee is een lichter toezicht door de NVWA mogelijk. De vakgroep neemt dan ook deel in de overleggen over verdere uitbreiding van Profitschaap. Daar zal de komende jaren verder aan gewerkt worden.