Vermarkten lamsvlees

Een betere prijs voor lamsvlees staat al langer op de agenda van de vakgroep. Momenteel zijn er verschillende keteninitiatieven waarin ondernemers samenwerken om hun vlees beter in de markt te zetten. 

De vakgroep juicht deze initiatieven toe en wil deze initiatieven waar mogelijk ondersteunen bij het beter in beeld brengen van de schapenhouders. Ook het professionaliseren van de gezamenlijk aanpak en het uitwerken van voorwaarden voor producten, hebben onze aandacht.