schapen

Brieven over IenR

RVO heeft 3 november a.s. brieven gestuurd aan schapenhouders, schapenverzamelplaatsen en slachterijen over schapen die een vlaggetje hebben in het I&R systeem.

Sinds de vorige brief van RVO heeft 6% van de meldingen in het I&R-systeem geen aan- of afvoermelding. Ondanks dat er veel fouten hersteld worden, loopt het aantal dieren met een vlaggetje gestaag op. Op dit moment zijn er 3965 veehouders in het systeem met 7345 schapen met een vlaggetje. Als je een brief krijgt met gevlagde dieren, dan heb je twee weken de tijd om de fout te herstellen.

Daarnaast gaat RVO actie ondernemen naar de veehouders toe, die naar aanleiding van de eerste brief van een paar weken geleden geen actie hebben ondernomen om de fouten te herstellen. RVO neemt contact op en als zij de fout moeten herstellen, dan zullen zij daarvoor kosten in rekening brengen.

Dus samengevat: kijk nog even naar de registratie van je dieren in het I&R-systeem en probeer zelf zoveel mogelijk alle vlaggetjes eruit te halen. Zit er iets mis met aan- of afvoer? Neem contact op met die persoon en regel het. Bel alleen in het uiterste geval en alleen als je er echt zelf niet uit komt met RVO, want dat bellen kost ons als sector heel veel geld. We hebben als vakgroep regelmatig contact met RVO en proberen gezamenlijk zoveel mogelijk de problemen uit het systeem te halen. Mocht je er ook samen met RVO niet uitkomen, laat het mij weten via de e-mail. Want ons streven is een systeem met zo min mogelijk fouten. Dit om te voorkomen, dat als er hier een akelige dierziekte uitbreekt, niet meteen de hele sector op slot zit. Dus ook uit oogpunt van collegialiteit en solidariteit is het belangrijk om de registratie op orde te hebben.


Saskia Duives

Saskia Duives

Voorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

Contact Naar alle weblogs van Saskia Duives

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.