Schapen

Nieuwe versie Diergezondheidsfonds (DGF)

De afgelopen maanden zijn onderhandelingen gevoerd voor een nieuw convenant voor het Diergezondheidsfonds voor de periode 2020-2024.

Onlangs is het convenant ondertekend door de sectorpartijen en de Minister en is de Tweede Kamer ingelicht. Uit het DGF worden de kosten voor preventie, monitoring en bestrijding van dierziekten betaald. Voor ons ligt dat bedrag op €490.000. Er zijn ongeveer 1 miljoen schapen in Nederland, dus dat komt uit op ongeveer 2 kwartjes per schaap. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van de monitoring blauwtong betaald uit het DGF.

Daarnaast regelt het convenant hoe de kosten van een uitbraak van een besmettelijke dierziekte financieel afgehandeld moeten worden. Tot een bepaald bedrag moeten de schapenhouders gezamenlijk de kosten dragen van een ruiming, daarboven zijn ze voor de overheid.
Verder betalen we gezamenlijk dat er iedere dag (24x7) mensen en materieel klaar staan om in geval van een uitbraak meteen in actie te komen. Dat is belangrijk, er gaat dan geen kostbare tijd verloren in het organiseren van dingen. Iedereen weet wat er moet gebeuren en de machine kan meteen gaan draaien. Voor de schapenhouderij gaat dat alleen om mond- en klauwzeer. 

Je krijgt voor het Diergezondheidsfonds ieder jaar een rekening, die grotendeels bepaald wordt door het aantal dieren op je bedrijf. Via de I&R wordt vier keer per jaar geregistreerd hoeveel dieren je hebt en dat aantal wordt gemiddeld voor de rekening. In het huidige convenant zitten we samen met de geitenhouders in één categorie. Gezien de totaal verschillende ontwikkelingen in de beide sectoren heeft de vakgroep schapenhouderij gevraagd of dat ook losgekoppeld kon worden. Dat is gelukt. Het heeft voor de schapenhouderij het bijkomend voordeel dat de bijdrage per schaap lager wordt. Voor een aantal kosten zijn voor het delen tussen de sectoren schattingen opgenomen. Er is ook opgenomen dat we na één jaar kunnen bijstellen op basis van de werkelijke kosten, die voor ons als schapenhouderij dan apart geregistreerd zijn. Het nieuwe convenant gaat in per 1 januari 2020. De rekening voor je bijdrage aan het DGF gaat dus veranderen in 2021, want je betaalt achteraf.

Het convenant is niet alleen afgesloten voor de schapenhouderij, maar voor alle diersectoren. Onze collega's van de varkens- en pluimveehouderij hebben gevraagd wie er nu verantwoordelijk is voor de kosten die ontstaan vanuit dieren in de natuur. Denk hierbij aan wilde zwijnen met Afrikaanse Varkenspest en overvliegende vogels met vogelgriep. Dat is ook voor de schapenhouderij een discussie die we met aandacht volgen. Een wolf, vos of wasbeer brengt wel geen schapenziekten over maar ze zorgen wel voor extra kosten en arbeid. De vraag wie verantwoordelijk is voor de bijkomende kosten van het door de overheid gevoerde natuurbeleid is een vraag, die ons ook dagelijks bezighoudt!

Verder is er behoefte aan een fonds waar onderzoek naar dierziekten uit betaald kan worden. Vroeger regelde het Landbouwschap dat. Er zitten nu enkele tienduizenden euro's in een potje. Daar kun je één keer iets mee doen en daarna is het leeg. In het nieuwe convenant is geregeld dat de bijdrage per schaap met ongeveer 5 cent verhoogd kan worden voor dat potje. De komende maanden kunnen we dus als sector gaan nadenken wat wij uitgezocht willen hebben op gebied van schapenziekten. Heb je een idee of vraag: laat het mij weten!

 


Saskia Duives

Saskia Duives

Voorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

Contact Naar alle weblogs van Saskia Duives

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.