schaap op dijk IJsselmeer, foto Tienke Wouda

Gered schaap?

Met grote verbazing heb ik de berichtgeving gevolgd, die begon met een mededeling op de website van Comité Dierennoodhulp.

Men zocht opvangadressen voor gevonden schapen die zouden worden onttrokken aan illegale slacht. Nu is illegaal slachten helemaal fout en het is diep triest dat de politie hier toch mee geconfronteerd wordt. De dieren, die hierbij levend gevonden worden, zijn onttrokken aan het I&R-systeem. Het systeem, dat we met elkaar in stand houden, als de kern van ons programma om besmettelijke dierziekten en zoönosen buiten Nederland te houden.

Het dier kan daarbij in principe dus alleen maar gedood en afgevoerd worden ter bescherming van de 1 miljoen schapen die in Nederland leven. Zodra de I&R-keten doorbroken wordt en we niet weten wat er met het schaap gebeurd is in de periode tussen verkrijgen en vinden, is het betreffende schaap een risico voor alle andere schapen in Nederland. Dat is en blijft een moeizame afweging. Degene die het schaap onttrekt aan I&R moet gestraft worden voor dit dierenleed, want hij is verantwoordelijk voor de dood van het dier. En ook voor het in gevaar brengen van alle andere schapen in Nederland. Beroep op art 39a is ook voor schapenhouders mogelijk, maar je kunt er niks mee. Het dier mag niet van het bedrijf af, anders dan rechtstreeks naar de Rendac.

De regeling voor de geredde dieren is tot stand gekomen in overleg met onder andere de NVWA. Er wordt hier gebruikt gemaakt van een uitzondering. De geredde dieren krijgen een nummer en komen alsnog in het I&R systeem. De dieren mogen daarna nooit meer verhandeld of geslacht worden. Als LTO ondersteunen we het in stand houden van de I&R en streven we naar zo min mogelijk fouten in het systeem. Dat heeft ook voor schapenhouders consequenties: als wij een schaap aanleveren met een niet kloppend oormerk op de slachterij, dan gaat het dier op aanwijzing van de NVWA de put in. Als de NVWA op het bedrijf constateert dat er dieren zonder of met foute oormerkjes rondlopen, dan volgen er hoge boetes. Advies is in ieder geval ‘bezint eer ge begint’ aan het opnemen van een gered dier. Dit dier heeft een niet volledig bekende geschiedenis en kan dus een risico vormen voor uw eigen dieren.

 

Saskia Duives

Saskia Duives

Voorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

Contact Naar alle weblogs van Saskia Duives

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.