Drenthe schapen

PAS

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Zij vindt de onderbouwing van de PAS onvoldoende en daarom mag er geen gebruik meer worden gemaakt van een verwijzing naar de PAS bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Je hebt het vast wel voorbij zien komen op televisie. Steeds meer sectoren krijgen er mee te maken: snelwegen kunnen niet verbouwd worden, huizen niet gebouwd en nieuwe vliegvelden ook niet. Telkens wordt daarbij verwezen naar de landbouw vanwege de grote uitstoot van stikstof. Mijn eerste reactie was: 'daar gaan we weer, de landbouw heeft het weer gedaan, we krijgen ook overal de schuld van’.

Commissie Remkes
De regering heeft een commissie ingesteld onder leiding van oud-minister Remkes. Deze commissie moet voor het einde van deze maand met een eerste reactie komen met oplossingen voor de korte termijn. En ergens eind dit jaar voor de lange termijn.
Vorige week hadden we een landelijke bijeenkomst om ons te verdiepen in het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen. LTO Nederland heeft een bijdrage opgesteld en aangeboden aan de commissie Remkes. Tijdens deze sessie werd mij helder dat de grootste stikstofuitstoot inderdaad uit de landbouw komt. Uitstoot van verkeer, vliegen en bouwprojecten zijn daar fracties van. Ook komt er bijna net zoveel stikstof binnenwaaien van de buren, als dat er vanuit Nederland de grens overgaat. En beangstigend vind ik de gedachte dat zelfs als we alle koeien wegdoen in Nederland (wat natuurlijk niet gaat gebeuren), dit nog geen oplossing is. Bij ammoniak uit de landbouw gaat het om productie van mest, stalsystemen, weidende dieren, rantsoenen en mestaanwending, maar ook om het gebruik van kunstmest.

Schapenhouderij
Op dit moment zit de schapenhouderij in de luwte van deze discussie, maar we moeten daarbij wel bedenken dat er ook grafiekjes zijn die laten zien dat schapen op de minst efficiënte manier vlees produceren. De verklaring hiervoor is logisch: schapen lopen het meest op gronden waar geen andere productie mogelijk is. Het betekent ook dat schapenbedrijven vaak in de overgang van landbouw naar natuuractief zijn. Zeker de begrazingsbedrijven zitten in zulke zones en sommigen zijn zelfs in Natura 2000 gebieden actief.
Niet alleen begrazingsbedrijven zitten dicht op de natuurgebieden, denk ook aan schapen op de zeedijken rond de Wadden, ook zo'n prachtig natuurgebied. De vakgroep maakt zich zorgen over de gevolgen die de uitspraak van de Raad van State kan hebben voor de schapenhouderij. Je moet er niet aan denken dat we bijvoorbeeld allemaal een Natuurvergunning zouden moeten aanvragen voor het buiten laten lopen van de schapen. Maar het zou zomaar kunnen dat anderen bedenken dat dit in bepaalde regio's toch moet gebeuren.

Uiteraard gaat LTO Nederland hier voluit tegenin. En dan te bedenken dat er in het verleden geen landbouw mogelijk was op de zandgronden zonder de potstal van de schapen.

 


Saskia Duives

Saskia Duives

Voorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

Contact Naar alle weblogs van Saskia Duives

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.