Drenthe schapen

Denk met ons mee en een tip

Column door Albert van der Ploeg, vicevoorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

Vrijdag hebben we overleg gehad met onze klankbordgroep schapenhouderij. Voor ons als bestuurders heel waardevolle en onmisbare inbreng om op de juiste wijze te kunnen sturen.

Regionale verschillen
Vanuit de klankboordgroep kwam ook naar voren dat er grote regionale verschillen zijn in het aanbod van percelen voor na weiden door schapen. Op sommige plekken was het voldoende nat en blijft er veel gras staan. Op andere plekken echter, waar het afgelopen zomer droog is geweest, proberen de melkveehouders tot de laatste grasspriet de grasoogst van dit jaar mee te nemen.

Tip
We zien juist in akkerbouwgebieden en ook op maispercelen, dat er weer veel meer mogelijkheden zijn bij gekomen om de schapen in de herfst en winter te weiden vanwege de vergroeningseisen. Een tip voor zowel schapenhouders als akkerbouwers/maistelers.

Nieuwe klankbordleden
Tevens zoeken wij als LTO vakgroep Schapenhouderij nog een aantal schapenhouders verspreid over het land die in de Klankbordgroep met ons mee willen denken en die ook van elkaar willen leren en ons als bestuurders de spiegel willen voorhouden.

Heb je hier zin in? Meld je dan bij onze vakgroepondersteuner Jos Peerlings door het sturen van een e-mail naar jpeerlings@lto.nl.

Alleen samen kunnen we de belangen van de schapenhouderij nog beter behartigen.

Albert van der Ploeg

Albert van der Ploeg

Vicevoorzitter LTO vakgroep Schapenhouderij

Naar alle weblogs van Albert van der Ploeg

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.