Varken in stal - Jan Overeem

NVV en LTO Varkenshouderij zien door verkiezingsuitslag goede kansen in beter landbouwbeleid

‘Nieuwe coalitie moet meer oog en oor hebben voor boer’

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij willen de komende vier jaar een beter landbouwbeleid. De verkiezingsuitslag van gisteren biedt daarvoor goede kansen.

Voorzitters Ingrid Jansen (NVV) en Eric Douma doen een oproep aan de politiek om een coalitie te vormen, die méér oog en oor heeft voor de land- en tuinbouw dan in de afgelopen vier jaar het geval is geweest. ‘In Den Haag heeft de laatste jaren een politieke wind gewaaid, die voor vele boeren en tuinders desastreus is geweest.’

NVV en LTO Varkenshouderij roepen de partijen op om bij het formeren van de nieuwe coalitie, rekening te houden met een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie: de agrarische sector. ‘Vorig jaar had onze sector een economische waarde van 92 miljard euro. Bovendien zorgen onze boeren elke dag voor goed, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel dat voor iedereen beschikbaar is’, aldus Jansen en Douma. ‘Wij willen onze bijdrage aan de economie én aan het bord van de burger de komende vier jaar graag blijven leveren. Dan is er echter wel ruimte nodig voor de land- en tuinbouw om te kunnen blijven ondernemen, ontwikkelen en innoveren’, vinden zij. ‘Wij gaan ervan uit dat de partijen dit meenemen in hun coalitieonderhandelingen.’

#PlanBoer

De boeren en tuinders hebben gisteren massaal een duidelijk signaal gegeven aan de politiek. Velen lieten met de hashtag #PlanBoer op Twitter weten te stemmen op landbouwgezinde partijen. #PlanBoer was een groot deel van de dag ‘trending topic’op Twitter en zelfs populairder dan de hashtags van de politieke partijen zelf.‘Heel goed om te zien dat onze varkenshouders, maar ook andere boeren en tuinders gisteren gericht en bewust hebben gestemd op partijen die landbouwgezind zijn. Het is voor de agrarische sector van levensbelang dat de stem van boeren en tuinders de komende vier jaar gehoord wordt in de Tweede Kamer’, aldus Jansen en Douma