Veehouders en provincie Zuid-Holland willen afspraken maken over verduurzaming

De overgrote meerderheid van de varkenshouders, pluimveehouders, melkgeitenhouders en vleeskalverenhouders in de provincie Zuid-Holland wil zich maximaal inspannen voor nog meer duurzaamheid en dierenwelzijn. Deze extra verduurzaming willen zij verbinden aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

Voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland en portefeuillehouder Intensieve Veehouderij, Hanneke de Baar, overhandigden deze week een brief met deze intentie, ondertekend door 95% van de veehouders, aan landbouw-gedeputeerde Han Weber van Provincie Zuid-Holland.

De veehouders zullen alleen nog stallen laten bouwen die voldoen aan de eisen uit de Maatlat Duurzame Veehouderij, Milieukeur, een certificaat voor biologische veehouderij of maatregelen die daaraan gelijkwaardig zijn. In ruil voor duurzame stallen en/of meer dierenwelzijn geeft de provincie Zuid-Holland letterlijk ruimte voor bedrijfsontwikkelingen. Dit is tot nu toe niet het geval.

De actualisering van de Verordening Ruimte en het afsprakenkader Intensieve Veehouderij moeten nog in de Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland worden besproken en vastgesteld. De brief zou volgens POV en LTO Noord de Statenleden van de provincie ervan moeten overtuigen om letterlijk ruimte voor bedrijfsontwikkeling op te nemen en zo extra verduurzaming en dierenwelzijn mogelijk te maken.

Voorbeeld
POV en LTO Noord zijn blij met de beweging die de provincie Zuid-Holland lijkt te maken, om ruimte te bieden aan veehouders die zelf de handschoen oppakken om hun bedrijf nog verder te verduurzamen. ‘Zuid-Holland is in dit opzicht een voorbeeld hoe wij willen werken met overheden’, zeggen Jansen en Verhorst. ‘De provincie laat zien dat zij er vertrouwen in heeft dat ondernemers zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen om duurzaamheid en dierenwelzijn vorm te geven op hun bedrijf. En de provincie laat hiermee zien dat zij oog heeft voor het feit dat extra milieu- en dierenwelzijnseisen uit de markt moeten worden terugverdiend.

 

V.l.n.r.: Arie Verhorst (LTO Noord Zuid-Holland) Hanneke de Baar (portefeuillehouder Intensieve Veehouderij LTO Noord Zuid-Holland), Han Weber (Gedeputeerde Zuid-Holland) en Ingrid Jansen (POV).