Minister wil geen discussie over bedrijfsomvang

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 door de Tweede Kamer weigerde minister Schouten de discussie te voeren over bedrijfsomvang en dieraantallen.

“Zo gauw ik toesta de discussie te verengen tot dieraantallen, stapt iedere partij in zijn eigen loopgraaf en is geen debat meer mogelijk.” Schouten wil geen discussie voeren over hoe groot goed of fout is en of kleinschalig beter is. “Wat mij betreft hoeft schaalvergroting echt niet fout te zijn; het is geen maatstaf waarin we de kringlooplandbouw gaan meten”.

Kringlooplandbouw
Schouten benadrukte dat de discussie zich niet mag verengen tot mest. Ook benadrukte zij de belangrijke rol van de varkenshouderij binnen de kringlooplandbouw, bij het verwaarden van reststromen uit bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie. Schouten: “Met kringlooplandbouw gaan we niet kijken hoeveel dieren in Nederland passen, maar we gaan kijken hoe voedsel en voer binnen de kringloopgedachte geproduceerd kunnen worden, met veel aandacht voor een gezonde bodem. Het idee van GroenLinks en de Partij van de Arbeid dat kringlooplandbouw alleen mogelijk zou zijn met minder dieren, werd door de minister van de hand gewezen. “Ik weet niet waar onze route naar kringlooplandbouw eindigt, maar op voorhand ga ik niet praten over hoeveel dieren we minder moeten houden, dat slaat de discussie helemaal dood.”
Jaco Geurts (CDA) werd de mond gesnoerd (microfoon uitgezet) toen hij fel uithaalde naar William Moorlag (PvdA). Moorlog suggereerde dat varkenshouders, die exporteerden, niet in Nederland thuis hoorden. Geurts vond dit zwaar discriminerend richting de beroepsgroep.

De POV is blij met de uitspraken van Schouten over de bedrijfsomvang en de kringlooplandbouw. Die sluiten aan bij de coalitie Vitalisering Varkenshouderij. Dieraantallen mogen nooit het doel zijn van de onderhandelingen. Het doel is een duurzame en geaccepteerde varkenshouderij.

Bron: POV