Brandveilige stal elektrakeuring

In Ketenkwaliteitssysteem Holland Varken is opgenomen dat periodiek een inspectie van de elektrische installaties van alle bedrijfsgebouwen plaats dient te vinden in 2018. Er zijn inmiddels al veel bedrijven gekeurd en in orde bevonden. Nieuwe stallen worden vóór de ingebruikname gekeurd conform NEN 1010 en een vijfjaarlijkse herkeuring (ook voor bestaande stallen) vindt plaats volgens de Agro Elektra Inspectie of NEN 3140. Bij bestaande stallen dient de eerste keuring plaatsgevonden te hebben vóór 31 december 2018.

Uit signalen uit de praktijk blijkt dat veel bedrijven, die bevoegd zijn om een Agro Elektra Inspectie uit te voeren, voor heel 2018 vol zitten. Voor varkenshouders, die nu nog in actie moeten komen, kan dit betekenen dat een keuring vóór 31 december 2018 niet meer mogelijk is.
Als u nog geen elektrakeuring uit heeft laten uitvoeren, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een bevoegd bedrijf en te vragen naar de mogelijkheden.
Daarnaast geldt dat verschillende verzekeraars verschillende polisvoorwaarden hanteren voor wat betreft het type elektrakeuring, dat uitgevoerd dient te worden. Wees hier alert op en neem bij twijfel contact op met uw verzekeringsadviseur.

Voor het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 werkt de POV samen met LTO Nederland, de brandweer, de Dierenbescherming en het Verbond van Verzekeraars aan de uitrol van dit Actieplan. Een van de onderwerpen, die in dit plan benoemd wordt, is de elektrakeuring.

Bron: POV