PAS: vergunningverlening gaat door

De uitgifte van de vergunningen vanwege de Natuurbeschermingswet (de programmatische aanpak stikstof, PAS) kan doorgaan. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Minister Schouten van LNV schrijft aan de Tweede Kamer dat de zij met de provincies en het Ministerie van Infrastructuur en Water heeft besproken dat de vergunningverlening op grond van de PAS kan worden voorgezet.

Op 7 november 2018 oordeelde het Europese hof dat de PAS in principe geschikt is om de regels mee uit te voeren, maar dat de voordelen van de maatregelen wel wetenschappelijk aangetoond moeten worden.

Het is nu aan de Nederlandse rechters om te beoordelen of die wetenschappelijke onderbouwing van de PAS voldoende is. Die uitspraak wordt komend voorjaar verwacht.

Zie voor meer informatie de website van het ministerie van LNV.

Bron: POV