Stephan Rientjes 12

Deelnemers gezocht voor pilot naar verbetering gezondheidsstatus bedrijf

De POV is op zoek naar 15 varkenshouders, die willen meedoen aan de Pilot Risicobeoordeling. Het reduceren van antibiotica en het verhogen van de gezondheidstatus van het bedrijf zijn de uitgangspunten van de risicobeoordeling.

Binnen Europa geldt de verplichting toe te werken naar het stoppen met het routinematig couperen van varkensstaarten. In EU-landen waar routinematig wordt gecoupeerd, moet een risicobeoordeling worden opgesteld voor bijtgedrag. In Nederland is deze risicobeoordeling in opdracht van de Stuurgroep Staarten opgesteld door Wageningen UR. Over de inhoud van deze risicobeoordling is uitgebreid gediscussieerd met de Begeleidingscommissie Staarten. De uitgangspunten van de risicobeoordeling zijn afkomstig uit de verklaring van Dalfsen en deze worden door de EU als de belangrijkste risicofactoren gezien. De eerste test heeft plaatsgevonden bij de bedrijven, die deelnemen aan het Netwerk Staarten. Zij zijn positief over de gekozen strategie en hebben een aantal aandachtspunten meegegeven, die zijn doorgevoerd in de huidige beoordelingscriteria.

De risicobeoordeling bestaat uit een vragenijst (niet diergebonden indicatoren) en een meetlijst (diergebonden indicatoren) voor zuigende biggen, gespeende biggen en vleesvarkens/opfokzeugen. Door het invullen van beide documenten worden de risicofactoren op bijtgedrag op uw bedrijf in beeld gebracht. De uitkomsten van de risicobeoordeling worden in een schema gepresenteerd, dat u samen met uw dierenarts en mengvoerleverancier kunt bespreken, waarna gezamenlijk gewerkt kan worden aan oplossingen.

Deelnemers gezocht
Draagvlak vanuit de sector is belangrijk voor de POV vandaar dat de POV op zoek is naar 15 ondernemers, die op hun bedrijf problemen ervaren met bijtgedrag (oren, flank en staarten) bij de varkens en willen deelnemen aan een pilot Risicobeoordeling. Alle gegevens, die worden verzameld tijdens de pilot, worden anoniem verwerkt. U ontvangt specifieke terugkoppeling voor uw bedrijf. Het reduceren van antibiotica en het verhogen van de gezondheidstatus van het bedrijf zijn de uitgangspunten van de risicobeoordeling. Bent u kritisch en bereid om de sector verder te helpen dan is de pilot Risicobeoordeling iets voor u. Aanmelden voor deze pilot kan door een e-mail te sturen naar info@pov.nl onder vermelding van Pilot Risicobeoordeling. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met Johan van Diepen (jvdiepen@pov.nl) of Anita Hoofs (anita.hoofs@wur.nl).
Bron: POV