Varken in stal - Jan Overeem

Vragen over nieuw gebruiksmerk zeugen

De POV ontving afgelopen week een aantal praktische vragen over het nieuwe gebruiksmerk voor fokvarkens. Per 1 januari 2019 is het vanwege het ingrepenbesluit niet meer toegestaan om meer dan twee oormerken in te brengen. Deze regeling geldt voor dieren die vanaf 1 januari 2019 worden geoormerkt.

De overstap naar maximaal twee ingrepen aan de oren, speelt al zo’n 15 jaar. De varkenshouderij had tot en met 2016 ontheffing van het verbod om meer dan twee oormerken in te brengen bij varkens. Hoewel de ontheffing is verlopen, wordt het tot en met 31 december 2018 gedoogd als drie oormerken worden ingebracht. Met name bij zeugen leidt de restrictie van maximaal twee oormerken tot een knelpunt wanneer de dieren aan het einde van hun leven naar de slachterij moeten. Veel zeugen hebben dan al twee oormerken, daar komt dan nog een slachtblik bij.

Nieuwe wetgeving en registratie voor gebruiksmerken maken het nu mogelijk om naar twee merken te gaan. Een nieuw gebruiksmerk – een identificatiemerk en een slachtblik in één – maakt een apart slachtmerk overbodig.

De overheid heeft de afgelopen paar jaar gewerkt aan de certificering van de nieuwe identificatiemethode en eind oktober was de nieuwe regelgeving gereed. Vervolgens heeft de overheid besloten de nieuwe regeling met spoed in te voeren. De regeling is hier na te lezen. In de POV-nieuwsbrief van vorige week staat een samenvatting van de regeling.

Voor jonge dieren vanaf 1 januari 2019
De nieuwe regeling geldt voor dieren (fokgeltjes), die vanaf 1 januari 2019 worden geoormerkt. Deze dieren mogen later, als zij aan het einde van het leven naar het slachthuis gaan, niet meer dan twee gaten (van een oormerk) in hun oren hebben. Tot die tijd geldt een natuurlijke uitfasering: alle dieren die tot en met 31 december 2018 zijn geoormerkt, mogen nog op de oude manier verder worden geoormerkt. Dat wil zeggen, u hoeft bij dieren geen oormerken te verwijderen en te vervangen als deze worden afgevoerd naar de slachterij. U mag bij deze dieren het slachtblik óf het nieuwe gebruiksmerk als derde oormerk toepassen.

Maximaal twee gaten in de oren
Op sommige bedrijven krijgen de dieren een transponder of chip in het oor, bijvoorbeeld voor herkenning door het voerstation. Zeugenhouders willen deze transponders/chips soms behouden en niet als ‘slachtmerk’ afleveren bij het slachthuis. Ook zijn er bedrijven, die de biggen voorzien van twee oormerken, als extra zekerheid tegen verlies van een merk. Aangezien de dieren, die vanaf 1 januari zijn geoormerkt, later bij de slacht nog maar twee gaten in hun oren mogen hebben, zou wanneer er toch een extra slachtmerk/gebruiksmerk nodig is, er eerst een ander merk verwijderd moeten worden. Het slachtmerk/gebruiksmerk zal dan door hetzelfde gat gestoken moeten worden. De transponder/een eigen merk verwijderen en deze vervangen door een slachtmerk/gebruiksmerk mag op dit moment dus wel. De overheid heeft wel aangegeven dat deze werkwijze niet haar voorkeur heeft, maar op dit moment is er geen andere oplossing.

Dieren uit het buitenland
Dieren afkomstig uit het buitenland kunnen voorzien zijn van meer merken. De overheid heeft aangegeven dit vooralsnog te gedogen aangezien het om een hele kleine groep dieren gaat.

Knelpunten graag melden
Loopt u tegen problemen aan met de nieuwe regelgeving of heeft u vragen, dan vernemen wij dit graag. Laat het ons weten via info@pov.nl. De POV inventariseert welke knelpunten er zijn in de uitvoering. Deze zullen worden besproken met de NVWA.

Bron: POV