Rechter veegt vloer aan met Varkens in Nood

De grote hoeveelheid informatie, die de stichting Vlees.nl online heeft staan, is nergens oneerlijk of misleidend. Dat is het oordeel van de Haagse rechtbank in een procedure, die was aangespannen door actiegroep Varkens in Nood. Tientallen pagina's en tekstuele passages zijn tegen het licht gehouden en hebben de juridische toets der kritiek glansrijk doorstaan.

De Haagse rechtbank heeft zich onderwerp voor onderwerp, passage voor passage gebogen over bestreden informatie op www.vlees.nl, waar Varkens in Nood zich niet in kon vinden. De organisatie was van mening dat de informatie misleidend was. Het betrof met name de onderwerpen over dierenwelzijn, het slachtproces, verdoving, de varkenshouderij, diergezondheid, dierziektepreventie, antibiotica, salmonella, natuurlijk gedrag, ingrepen, transport, diervoer, duurzaamheid, welzijn & milieu, het internationaal perspectief en andere.

De rechter oordeelde dat de teksten neutraal zijn geformuleerd en nergens oneerlijk of misleidend zijn.

Bron: POV