Voorkom inhuur van verborgen dierenactivisten

Net als in Nederland, is er ook in Amerika vrees bij veehouders om met het uitkiezen van personeel, een activist binnen te halen, die undercover beelden gaat maken. De Amerikaanse veehouderijorganisatie Animal Agriculture komt met adviezen om bij sollicitaties de activist te onderscheiden van de serieuze kandidaat. Tips, die ook in Nederland van toepassing zijn.

Het inhuren van personeel vraagt de nodige zorgvuldigheid:

  • Controleer altijd de eerdere werkervaringen en neem contact op met de voorgaande werkgevers.
  • Neem ook contact op met anderen, die deze persoon wellicht kennen, maar die niet in het CV staan.
  • Wees extra op uw hoede als de kandidaat geen landbouwachtergrond of agrarische werkervaring heeft. Dit kan erop duiden dat de kandidaat andere bedoelingen heeft.
  • Let ook goed op de opleiding van de kandidaat. Als die te hoog is of niet strookt met het werken in de landbouw, kan dat een signaal zijn dat er iets niet klopt. 

Verklaring voor geheimhouding
Laat de nieuwe medewerker altijd een verklaring ondertekenen met de richtlijnen voor het omgaan met filmen en social media. Laat de nieuwe werknemers ook een geheimhoudingsverklaring tekenen, waarin staat dat geen beelden van het bedrijf of de dieren online mogen worden gezet of anderszins mogen worden verspreid.

Bron: Pluimveeweb