Dierenwelzijn centrale thema voor Het Beste Idee Van Varkensland

Ideeën welkom.

Het centrale thema voor de eerste landelijke editie van Het Beste Idee Van Varkensland is dierenwelzijn. Uit een enquête kwam dit onderwerp met de meeste stemmen uit de bus. Het Beste Idee Van Varkensland gaat nu de volgende fase in waarbij ideeën rondom dierenwelzijn kunnen worden aangemeld. Inmiddels is ook de datum voor de finale bekendgemaakt door de organisatie: dinsdag 28 mei a.s.

Bij de drie voorgaande edities van Het Beste Idee was het vrij aan de deelnemers om een idee of visie voor te leggen aan de jury. Omdat het evenement nu landelijk wordt gehouden, heeft de organisatie gemeend de thematiek meer te moeten kanaliseren. Via een enquête kon gekozen worden uit drie thema’s: Dierenwelzijn; het varken centraal, Voedselketen; duurzaam consumeren en produceren en Circulair; de kracht van kringloop. In totaal 41 procent van de stemmers gaf de voorkeur aan dierenwelzijn. Circulariteit kwam als minst gevraagde onderwerp uit de bus met 26 procent. Voedselketen als thematiek kreeg 32 procent van de stemmen. De conclusie is dus gerechtvaardigd dat dierenwelzijn in de sector hoog op de agenda staat.

Ellen de Lange van de organisatie: “Het Beste Idee van Varkensland gaat nu de volgende fase in. Varkenshouders, maar zeker ook andere, bij de sector betrokken personen, kunnen nu hun ideeën, initiatieven, concepten en oplossingen voor een bepaalde vraag of kwestie indienen. We hopen uiteraard op een grote respons.”
Uiteindelijk selecteert de jury, bestaande uit Linda Janssen (POV), Mart Bloemendal (Rabobank), Herbert Oldehinkel (De Erfontwikkelaar en varkenshouder) en Ruth van der Haar (Varkenshouder en Nuffield scholar 2019,) welke vijf ideeën doorgaan naar de finale. Daar mogen de finalisten hun aanpak pitchen.

De Lange: “We gooien de finalisten overigens niet zo in het diepe. Samen met een team van deskundigen helpen wij bij het verder ontwikkelen van het idee.”
Ook volgen de vijf kandidaten een 'Masterclass Innovatie' en worden zij getraind in presentatie skills en leren zij het idee in een businessmodel vorm te geven. Ondernemers uit de praktijk geven daarbij adviezen en ondersteuning.
“Alles is erop gericht om de varkenshouderij te bewegen om kansrijke concepten en ideeën te ontwikkelen. Tegelijkertijd zien we het als opdracht om het publiek en de consument op de hoogte te houden van innovaties die ten goede komen aan dier en mens. Met het gekozen thema dierenwelzijn zullen we er zeker in slagen ook het publiek te verrassen”, aldus Ellen de Lange.

Wie ideeën, een innovatieve visie of goed plan heeft rondom dierenwelzijn kan dit indienen via de website www.hetbesteideevanvarkensland.nl.

De finale vindt plaats op dinsdag 28 mei. De locatie wordt in een later stadium bekend gemaakt.

Bron: HBIVV