Varkens

Varkenshouders POV winnen prijs met ‘Mest voor gezonde bodem’

Op 7 maart 2019 ontvingen vijf agrarische ondernemers en de POV een wisselbokaal uit handen van gedeputeerde Hester Maij van Mineral Valley Twente. Het betreft een pluim aan het adres van de varkenshouderij voor hun inspanningen om varkensmest te waarderen als kunstmest en bodemverbeteraar, zodat rundveehouders geen kunstmest meer hoeven aan te voeren.

De varkenshouders voerden het afgelopen jaar een proeftuin uit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR). De komende jaren willen ze de proeftuin voortzetten. Doel van de proeven? Aantonen dat varkensmest een hoogwaardig product is en kunstmest kan vervangen.

“Varkensmest hebben we in de regio genoeg, terwijl we kunstmest moeten aanvoeren,” legt Gerben Dekker van POV-regio Overijssel uit. “In varkensmest zitten veel mineralen en andere voedingsstoffen, die heel gezond zijn voor de bodem. Gras, maïs en andere gewassen kunnen daar goed op groeien. Met de juiste verwerking en samenstelling van de dunne fractie, kunnen we zorgen dat we uiteindelijk geen kunstmest meer nodig hebben. Maar voordat we zover zijn, moeten we eerst aantoonbaar maken dat de mest een hoogwaardig product is en geen afval, zoals nu is vastgesteld in de wet.”

Klik hier om meer te lezen over dit project.

Bron: POV