Stephan Rientjes 12

Groep varkenshouders zet stappen in antibioticareductie

Een groep enthousiaste varkenshouders gaat in april 2019 van start met het landelijke project Optimaliseren Diergezondheid Varkenshouderij. Zij grijpen deze kans aan om samen met een coach stappen te zetten richting antibioticareductie. Heeft u zich al aangemeld?

De betrokkenen bij het project hebben de afgelopen weken zowel vanuit LTO Noord als ZLTO veel varkenshouders gesproken, die enthousiast zijn en zeker een meerwaarde zien in het coachingstraject, waardoor we met een eerste groep van start kunnen gaan. In dit traject richt de coach zich enkel op het proces en spiegelt het managementteam op sterke en minder sterke kanten om gezamenlijk tot een aanpak te komen. Inhoudelijke experts zitten al aan tafel (lees: dierenarts, voeradviseur en overige erfbetreders) en daar waar nodig kunnen andere inhoudelijke experts betrokken worden. Het is ook niet de insteek om deze club te wijzigen, enkel te versterken en te begeleiden om de doelen op het gebied van gezondheid en antibioticareductie te behalen.

Wie kan deelnemen?
Varkenshouders met een DDD bij zeugen met biggen en/of vleesvarkens van 5 of hoger en bij speenbiggen van 20 of hoger kunnen deelnemen. Zit u met één van de genoemde categorieën boven de norm ook dan kunt u deelnemen. Ook al zit u al jaren in het “groene” gebied. Let even goed op en check uw DDD, want door de aanscherping van de DDD door de SDa afgelopen jaar zijn de actiewaarden gewijzigd en zal een grotere groep varkenshouders actie moeten ondernemen om in 2022 onder de actiewaarde te komen. Het kan zomaar zijn dat ook u nu actie moet ondernemen.

Meer informatie of aanmelden?
Ga de uitdaging aan en zet stappen in de richting van een verbeterde gezondheid van uw varkens en een verlaging van de DDD. We vertellen u graag persoonlijk alle ins en outs van het project, dat door samenwerking van ZLTO, de POV en de Faculteit Diergeneeskunde wordt uitgevoerd. Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Janine Roemen via 06-21 23 25 94 of janine.roemen@zlto.nl. Het is ook mogelijk om een van de coaches te spreken om meer feeling te krijgen bij dit traject. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met Janine Roemen. 

Bron: ZLTO