wereldbol in weiland

Wereld kan niet zonder veehouderij

Uit een nieuwe studie van wereldvoedselorganisatie FAO blijkt dat de wereld absoluut niet zonder veehouderij kan. Partijen die menen dat de wereld beter af is met louter plantaardige voedingsmiddelen, maken een aantal denkfouten.

  1. Wereldwijd wordt zo'n 2,5 miljard hectare landbouwgrond gebruikt voor de teelt van veevoer. Het betreffen voor een belangrijk deel gronden waar niets anders wil groeien dan veevoer (met name gras). Teelten voor humane consumptie zijn er niet mogelijk.
  2. Van alle voeders die door het vee worden geconsumeerd, is 86 procent ongeschikt voor humane consumptie (gras, bladeren, reststromen).
  3. Als reststromen en gewasresten niet geconsumeerd kunnen worden door varkens, kippen en koeien, dan zal een enorme afvalberg ontstaan. Voedselverspilling is nu al een groot probleem, aldus FAO. De organisatie schat dat thans een derde van de voedselproductie in de wereld wordt verspild. Voedselverspilling vormt daarmee een grote bedreiging voor het klimaat. De broeikasgassen die gepaard gaan met voedselverspilling (ontstaan bij de teelt, het transport en de verwerking van de producten) zijn in feite voor niets veroorzaakt.

Bron: POV