Varkens moeten worden ingezet tegen voedselverspilling

“Varkens moeten worden ingezet om het verspilde voedsel in de stad een nuttige bestemming te geven. Verspild voedsel zorgt nu voor een onnodige belasting van de aarde.” Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group Wageningen UR, legde de vinger op een hiaat in de circulaire economie, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de POV, die gisteravond plaatsvond.

Slechts 30 procent van wat de landbouw voortbrengt, wordt geconsumeerd. Een derde gaat verloren op het boerenerf (bijvoorbeeld gewasresten die achterblijven op het land) en vervolgens wordt een derde verspild bij de consument in de keuken.

“Als wij verspilling van voedsel weten tegen te gaan, door zuiniger om te gaan met grondstoffen of deze een nuttige bestemming te geven, dan hoeven wij de aarde niet verder te belasten bij de doorgroei naar 10 miljard inwoners,” stelt Martin Scholten. Er is maar één dier dat hier zijn nut kan bewijzen, dat is het varken. Het voedingspatroon van deze diersoort benadert die van de mens. Vroeger had iedereen een varken om het keukenafval op te ruimen en om te zetten in hoogwaardig voedsel (vlees). In Japan bijvoorbeeld, worden de etensresten al voor bijna honderd procent verwerkt tot diervoer. In Nederland is dat nu nog niet mogelijk. Het is namelijk verboden om etensresten aan varkens te voeren in verband met mogelijke ziekteverwekkers die erin kunnen zitten. De etensresten zullen dus eerst moeten worden verwerkt tot veilig varkensvoer, daarnaast moet belemmerende wetgeving worden gewijzigd.

Bron: POV