Boer pakt medicijngebruik aan

Varkenshouders, zowel vermeerderaars, opfokbedrijven als gesloten bedrijven, kunnen zich aanmelden voor een coachingstraject. Daarin werken zij aan het optimaliseren van de diergezondheid van hun varkens en uiteindelijk aan het verlagen van het antibioticagebruik.

Het gaat om varkenshouders met een dierdagdosering (DDD) van meer dan 5 bij zeugen met biggen en vleesvarkens en/of meer dan 20 bij speenbiggen.
Cor van Limpt is een van de deelnemers uit de eerste groep van twintig deelnemers aan het coachingstraject. Hij heeft samen met zijn zoon Jannes een gesloten varkenshouderij in Reusel. Ruim 550 zeugen en 6.000 vleesvarkens houdt Van Limpt onder het Beter Leven-keurmerk. Het lukte de varkenshouder om samen met zijn dierenarts het medicijngebruik te reduceren. ‘Daar zijn we erg trots op, maar we willen het gebruik nog verder omlaag brengen’, zegt Van Limpt.

Coachingstraject
Het landelijke coachingstraject wordt mogelijk gemaakt door ZonMw, LTO Noord, LIB en POV en uitgevoerd door ZLTO, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en IRAS. Bij het traject zijn ook een dierenarts, een vertegenwoordiger van de voerleverancier en een coach betrokken. Van tevoren vraagt de coach deelnemers een ondernemersprofiel in te vullen.
‘Daar keken we even van op’, zegt Van Limpt nuchter. ‘Maar tijdens het gesprek werd duidelijk waarom het belangrijk is om van elkaar te weten hoe je tegen bepaalde zaken aankijkt en hoe je handelt.’
De varkenshouder legt uit dat ze tijdens het traject van ongeveer twee jaar gericht werken aan verbeterpunten. Elk kwartaal komen ze samen en bespreken ze de voortgang.
‘Zo hebben we afgesproken om het medicijngebruik in de opfokstal aan te pakken. In plaats van het medicijn door het droogvoer te mengen, gaan we het toevoegen aan het drinkwater.’
Daarvoor gaat Van Limpt gebruikmaken van speciale medicijnpompen. ‘Hiermee kunnen we veel nauwkeuriger doseren. Een ziek dier drinkt makkelijker dan dat het eet.’

Elkaar aanspreken
Belangrijk is dat de samenwerkende partners de afgesproken punten uitvoeren en nakomen. ‘We mogen elkaar aanspreken als het beter kan’, zegt de varkenshouder. Hij is ervan overtuigd dat het medicijngebruik in zijn bedrijf door deze werkwijze nog verder zal afnemen. ‘Het bevordert niet alleen de diergezondheid, het is beter voor de vleeskwaliteit en bespaart uiteindelijk ook in de kosten.’
Volgens coach Antoon Sanders zijn de deelnemers uit de eerste groep erg positief. ‘De groep bestaat uit verschillende varkenshouders, maar ze hebben hetzelfde doel: het optimaliseren van de diergezondheid en het verlagen van het antibioticagebruik.’

Resultaat boeken
Volgens Sanders zijn gezamenlijke overleggen met varkenshouder, dierenarts en voeradviseur nog lang niet altijd vanzelfsprekend op elk bedrijf. ‘Een goede communicatie, juiste afstemming, het maken van afspraken en het delen van gezamenlijke belangen vormen de basis voor een optimale bedrijfsvoering en het boeken van resultaat.’
Tijdens het coachingstraject leert elk team rond een varkenshouder hoe je dit doet. De coach is er om te spiegelen, de voortgang te evalueren en de samenwerking te versterken.
In september start een tweede groep voor varkenshouders uit heel Nederland. Samen met de dierenarts, voeradviseur en eventueel medewerkers en een externe coach stelt de varkenshouder een doel op voor de komende twee jaar.
Aanmelden kan bij projectleider JanineRoemen, via e-mailadres janine.roemen@zlto of telefoonnummer (06) 21232594.

Bron: Nieuwe Oogst