Hoe verder met de PAS?

Eind mei besliste de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor de vergunningverlening vanwege de Wet Natuurbescherming. De regering moet nu met een ander toetsingskader komen.

Voor de korte termijn moet er ontwikkelruimte komen. Minister Carola Schouten zet in op het mogelijk maken van intern stalderen.

Hiervoor wordt de zogenaamde AERIUS-calculator, die de stikstofdepositie berekent, aangepast. Binnen het bestaande plafond wordt ontwikkeling zonder toename van de depositie daardoor mogelijk. Het streven is deze route deze zomer operationeel te krijgen.

Daarnaast wil Schouten extern salderen mogelijk maken (ammoniakaankoop van een ander bedrijf dat bijvoorbeeld stopt). De inzet is om deze beleidsroute, inclusief handreiking, dit najaar beschikbaar te hebben.


Bron: POV