Varkens

Mercosur: gevolgen voor varkenshouders

Op 28 juni 2019 kwamen onderhandelaars van de Europese Unie en de vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) tot een handelsakkoord. De land- en tuinbouw maakt hier onderdeel van uit.

De POV is tegen Mercosur en heeft hiertegen protest aangetekend via diverse kanalen, waaronder 'Brussel' en bij Nederlandse partners.

Het akkoord is nog niet van kracht. Dat kan nog wel twee of drie jaar duren. Eerst moeten de EU-lidstaten (de ministers van handel), de nationale en regionale parlementen en het Europees Parlement instemmen met het akkoord. Het ligt wel voor de hand dat het handelsdeel van het akkoord op enig moment provisioneel van kracht wordt.

Klik hier voor meer informatie over Mercosur.

Bron: POV