POV gaat actie ondernemen tegen Varkens in Nood en RTL Nieuws

Dit voorjaar beweerde Varkens in Nood dat er ruim twee miljoen varkens illegaal gehouden zouden worden in Nederland. In samenwerking met RTL Nieuws trachtte Varkens in Nood de varkensboeren weg te zetten als frauduleus. De POV liet van meet af aan weten dat het rapport van Varkens in Nood onmogelijk kon kloppen, maar RTL Nieuws weigerde de POV inzage in het rapport.

Hierdoor was het niet mogelijk de vinger precies op de zere plek te leggen. “Deze gang van zaken geeft aan dat Varkens in Nood geen betrouwbare partij is om zaken mee te doen en RTL Nieuws wederhoor weinig serieus neemt", aldus voorzitter Linda Janssen. Vandaag bevestigde minister Schouten dat de berekeningen van Varkens in Nood onjuist zijn. Er is geen reden aan te nemen dat er illegale varkens in Nederland zijn.

De Redactie van RTL Nieuws liet de POV op de ochtend van de uitzending (21 januari) weten dat uit berekeningen van Varkens in Nood was gebleken dat er 2,3 miljoen varkens illegaal verblijven in Nederland.

Volgens de POV was dit schier onmogelijk, het is überhaupt onmogelijk om niet geregistreerde varkens af te zetten in de markt of te exporteren. “Wij wilden het rapport van Varkens in Nood daarom op juistheid checken, maar wij kregen die mogelijkheid niet van RTL Nieuws”, stelt Janssen, terwijl het rapport door RTL Nieuws wel aan andere bronnen onder embargo ter inzage werd gegeven.

“Vlak voor de deadline van het TV-programma kregen wij weliswaar eerst enkele oneven pagina’s uit het rapport toegemaild en later werden daar een paar even pagina’s aan toegevoegd. Maar de hoofdmoot van het rapport mochten wij niet inzien, ondanks dat wij daar flink op hebben aangedrongen. Janssen: “Als een journalist op deze wijze werkt, dan heeft hij maar één doel: ervoor zorgen dat de aangeklaagde partij zich niet goed kan verweren.”

Janssen is blij dat minister Schouten ook tot de slotsom is gekomen dat de berekening van Varkens in Nood niet deugt. Varkens in Nood doet aannames op basis van verschillende gegevensbronnen, een kleine fout in de aannames leidt bij extrapolatie tot grote getallen. Dat is hier gebeurd. Verder heeft Varkens in Nood verschillende databronnen met elkaar vergeleken, die niet geschikt zijn voor onderlinge vergelijking, bevestigt minister Schouten.

De POV heeft besloten actie te ondernemen tegen Varkens in Nood en RTL Nieuws. Hierover volgt later meer informatie.


Bron: POV