Geld

'Verbindend verklaring' voor onderzoek en innovatie bijna gereed

Op 3 juli heeft het ministerie van Landbouw de internetconsultatie geopend voor de ‘verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering ervan’.

De opzet is dat alle varkenshouders in Nederland straks een financiële bijdrage leveren aan het onderzoeks- en innovatieprogramma voor de varkenshouderij. Iedere varkenshouder heeft de mogelijkheid hierop te reageren via een internetconsultatie.

De POV is blij verrast met de snelle openstelling van de internetconsultatie voor deze algemeen verbindend verklaring (avv) door het ministerie van LNV. “Wij hadden die niet eerder dan na de zomer verwacht, omdat wij verwachtten nog wel enkele vragen te krijgen. Maar dat was niet het geval. De goede voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen”, stelt POV-voorzitter Linda Janssen.

Doel Producentenorganisatie

De POV is destijds opgericht als belangenbehartiger met mede als doel om collectief regelingen te kunnen afspreken voor de hele sector (een algemeen bindend verklaring, avv). Een avv is alleen mogelijk als minimaal 50 procent van de varkenshouders lid is van de producentenorganisatie, en de producentenorganisatie minimaal twee derde van de productie vertegenwoordigt. De POV voldoet hier ruimschoots aan.

Onderzoek met boer aan het roer
Op 25 november zal de Algemene Ledenvergadering van de POV zich uitspreken over de uitvoeringsregelingen voor de avv en het onderzoeks- en innovatieprogramma. De avv voor dit programma kan dan ingaan per 1 januari 2020. Vanaf dat moment betalen ook niet leden POV mee aan onderzoek en innovatie in de varkenshouderij.
De POV heeft ervoor gekozen dat de boer aan het roer staat van de organisatie, de boeren bepalen dan ook zelf welk onderzoek zij nodig vinden. “Dit wordt niet van bovenaf of door externen bepaald, dat sturen wij zelf aan. En alle leden kunnen daarover meepraten tijdens bijvoorbeeld de werkgroepbijeenkomsten en op de Algemene Ledenvergadering”, stelt Janssen.

Bron: POV