Dierextremisten Boxtel voor de rechter

De rechtszaak tegen de dierextremisten die een varkenshouderij in Boxtel bezetten gaat over twee weken van start. Op 27 augustus vindt een eerste regiezitting plaats.

Er zijn 64 verdachten in deze zaak, waarvan het merendeel niet-Nederlands is. Volgens de overheid waren er zo’n 150 mensen bij de stalbezetting betrokken. 

“De bezetting in Boxtel heeft een enorme impact op onze sector gehad. Het is ontzettend beangstigend dat je zomaar in je eigen huis of stal oog in oog kan komen te staan met een grote groep van dit soort beroepsextremisten. Boeren moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig zijn op hun erf. We blijven deze rechtszaak dan ook nauwgezet volgen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

Tegengaan dierextremisme prioriteit
LTO Nederland waarschuwt al langere tijd voor het gevaar van dierextremisme voor mens, dier en maatschappij. De organisatie pleit er bij de overheid onder meer voor dat het monitoren, screenen en onderzoeken van extremistische groeperingen prioriteit krijgt. Bovendien moet er hard tegen illegale acties worden opgetreden. Het mag niet worden getolereerd dat dierextremisten het eigen ‘recht’ in handen nemen.

LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) maakten eind 2018 afspraken met de Nationale Politie om dierextremisme beter in kaart te brengen. Zo kunnen boeren worden begeleid bij het doen van aangifte, en is er een speciale registratiecode ingesteld zodat de politie-eenheid voor terrorisme en extremisme een beter zicht krijgt op de problematiek.

Na de bezetting in Boxtel, eind mei 2019, zijn er afspraken gemaakt over contactpunten, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ministeries, politie, OM, LTO Nederland en de POV. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een operationeel handelingskader dat de lokale driehoek (burgermeester, politie, OM) handvatten biedt bij dierextremisme, en aan informatie voor veehouders over preventie en hoe te handelen bij een bezetting. LTO Nederland en de POV zijn ook hier bij betrokken.

Regiezitting 27 augustus
De rechtszaak tegen de bezetters van Boxtel wordt behandeld door de Rechtbank Oost-Brabant in het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de regiezitting op 27 augustus vindt nog geen inhoudelijke behandeling plaats, maar worden bijvoorbeeld de wensen met betrekking tot het horen van getuigen besproken. De inhoudelijke behandeling zal pas in november zijn. Er staat voor 15 augustus ook nog zitting op de rol, maar de rechtbank heeft LTO Nederland laten weten dat die wordt aangehouden en gecombineerd met de zitting van 27 augustus. LTO Nederland zal aanwezig zijn.


Bron: LTO Nederland