Varkens in stal - Jan Overeem

Misverstand over einddatum staarten couperen

Afgelopen woensdag heeft LNV-minister Carola Schouten alle verduurzamingsplannen van veehouderijsectoren aan de Kamer gestuurd. Voor de varkenshouderij is dat het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Aan de hand van de berichten die erover verschenen, is onduidelijkheid ontstaan over het al dan niet stoppen met couperen in 2030. Hoe zit het nu precies?

In haar brief schrijft Schouten: 'Ik wil dat het Europese verbod op routinematig couperen ook daadwerkelijk leidt tot minder couperen. Met de sector heb ik een einddatum vastgesteld in 2030.'
Dit betekent niet dat we in 2030 stoppen met couperen. Dit betekent dat we in 2030 stoppen met routinematig couperen. En dat we in 2025 evalueren waar we staan en wat de (on)mogelijkheden op bedrijven zijn. Ons ministerie weet goed dat er in de dagelijkse praktijk veel problemen zijn met staartbijten en dat het welzijn aangetast wordt wanneer er onverantwoorde keuzes worden gemaakt in het stoppen met couperen. Daar zijn we continu over in gesprek. Laat onverlet dat we als sector stappen voorwaarts moeten zetten op dit thema. Europa gaat haar regelgeving op dit thema ook herzien en gaat met aangescherpte eisen komen. We zijn ook in overleg met omringende landen over dit thema. Het gerucht dat wij voorop lopen is onjuist. Landen als Duitsland en Denemarken hebben al verscherpte regelgeving op dit thema

Stappen vooruit zetten
Maatschappelijk en politiek ligt het couperen van staarten erg gevoelig. Het is aan ons als sector om te laten zien dat we het thema serieus nemen en stappen voorwaarts zetten. Er zijn tal van varkenshouders, waarbij het lukt om de staarten eraan te houden. Laten we daar vooral van leren. En daarnaast ook meer kennis ophalen over situaties en bedrijven waar het staartbijten een probleem is. Hiervoor sluiten we zeker onze ogen en oren niet, het welzijn van het varken staat voorop. Daarnaast gaan we vanuit het actieplan Vitalisering Varkenshouderij ook meer inzet plegen op de markt. Net zoals veel andere maatregelen is de kostprijs voor het houden van een varken met een staart hoger en moet dit betaald gaan worden vanuit de markt.

Bron: POV