Aanmelden voor nieuwsbrief Vlees.nl

Het platform Vlees.nl biedt een grote hoeveelheid gedegen content over het product vlees, met culinaire tips en over het omgaan ermee in de keuken. Maar Vlees.nl biedt vooral ook goed gedocumenteerde info over de productie van vlees, vanaf het diervoer, via de dierhouderij met alle issues, die daar spelen, tot en met de veilige verdere verwerking.

De POV zou graag zien dat de campagne Vlees.nl samen met de ketenpartners wordt uitgebouwd opdat deze informatie een veel groter bereik kan krijgen. Hierover vinden op dit moment gesprekken plaats met de ketenpartners. De nieuwsbrief Vlees.nl is voor iedere geïnteresseerde gratis beschikbaar. Via de link kunt u zich hiervoor aanmelden.

Bron: POV