Tjeerd de Groot van D66 aangepakt

De diverse landbouwsectoren, waaronder de POV, hebben afgelopen maandag fors uitgehaald naar Tjeerd de Groot van D66. De Groot beweerde in de media dat de intensieve veehouderij verantwoordelijk zou zijn voor 70 procent van de stikstofuitstoot, wat een halvering van de sector zou rechtvaardigen.

Het RIVM kwam tot een heel ander percentage: 8 tot 10 procent van de emissies komt op het conto van de intensieve veehouderij. De hele landbouw heeft een aandeel van bijna 20 procent in de depositie op natuurgebieden. 

De reactie van de POV is te lezen op de website van de POV.

Bron: POV