hamer, rechtbank

Behandeling spoedprocedure Brabant op 6 december 2019

Op 6 december aanstaande behandelt de rechtbank in Den Haag de tussentijdse spoedprocedure van de POV tegen de provincie Noord-Brabant over de verordening Natuurbescherming. De rechtszaak vanuit de ZLTO wordt gelijktijdig behandeld. Inzet is uitstel van de datum waarvoor een vergunbare aanvraag of melding moet zijn ingediend.

Veel Brabantse varkenshouders moeten op grond van de verordening Natuurbescherming uiterlijk op 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag Omgevingsvergunning of een melding Activiteitenbesluit indienen voor het aanpassen van bestaande stallen. De provincie wil de termijn met drie maanden verlengen omdat op dit moment het rekenprogramma voor stikstofdepositie niet werkt. 

In de tussentijdse spoedprocedure wil de POV het aanvragen van vergunningen opschorten totdat de eerder aangespannen bodemprocedure is afgerond. Het besluit van 8 juli 2017 terugdraaien, zodat bestaande stallen pas in 2028 hoeven te worden aangepast, is de inzet in deze bodemprocedure.

Bron: POV