POV: Geen stikstofmaatregelen baseren op aannames

De POV is voornemens met andere partijen binnen de landbouw een brandbrief te sturen naar het Kabinet. Dit omdat de onderbouwing van het stikstofbeleid te veel rust op aannames in plaats van metingen. Ook is informatie over natuurgebieden niet volledig beschikbaar is. Als van bedrijven grote offers worden gevraagd, mogen die bedrijven eisen dat de maatregelen gestoeld zijn op goed onderbouwde cijfers. Daarvan is nu geen sprake.

De commissie Remkes stelt in haar stikstofrapport dat het AERIUS-model, waarmee de stikstofberekeningen worden gemaakt, in belangrijke mate gebaseerd is op aannames. Ook constateert de commissie dat relevante informatie over natuurgebieden niet volledig beschikbaar is. Ingrijpende maatregelen mogen niet het gevolg zijn van beleid op grond van modellen, die nooit getoetst zijn met metingen en gegevens van natuurgebieden, die niet volledig beschikbaar zijn. De POV staat op het standpunt dat de schade op de overheid wordt verhaald, als later mocht blijken dat ingestelde maatregelen niet het beoogde effect hebben, omdat zaken in werkelijkheid toch anders blijken te liggen.

Bron: POV