POV zet samen met alle boerenorganisaties schouders onder stikstofprobleem

Saamhorigheid en één boerenfront - dat is de opbrengst van alle boerenacties in de afgelopen maand. "Wij moeten voorkomen dat sectoren en boeren in de huidige stikstofcrisis tegen elkaar worden uitgespeeld", stelt POV-voorzitter Linda Janssen. Janssen heeft zich de afgelopen week dan ook sterk gemaakt voor het formeren van één boeren-bondgenootschap.

Janssen is verheugd dat LTO gisteren heeft besloten ook toe te treden tot dit bondgenootschap. Daarmee staan alle boerenorganisaties uit alle sectoren schouder aan schouder in de aanpak van het stikstofprobleem.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de topsector Agri en Food, is door de alliantie gevraagd de functie van onafhankelijk voorzitter op zich te nemen. De benoeming moet nog zijn beslag krijgen.

De gesprekken met de overheid zullen plaatsvinden via dit nieuwe bondgenootschap. De POV ziet vooralsnog geen aanleiding om op persoonlijke titel de gesprekken met de minister van LNV te hervatten. 

 

Bron: POV