Varkens

René Coppens volgt Uri Rosenthal op

Uri Rosenthal droeg per 1 januari 2020 het voorzitterschap van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) over aan René Coppens.

Het actieprogramma Vitale Varkenshouderij is recent vastgesteld en zal de komende jaren worden uitgevoerd. Rosenthal vindt het een goed moment om het stokje nu over te dragen.

Lees hier meer.

Bron: POV