Rechters kritisch over Brabantse stikstofregels

Op 31 januari heeft de rechter zich gebogen over de Brabantse stikstofregels. De POV en ZLTO spanden de procedure aan. De zitting ging over de (on)rechtmatigheid van de natuureisen. Het doel van de POV en ZLTO is om deze eisen helemaal van tafel te krijgen.

De rechtbank in Den Haag was kritisch naar de Provincie Noord-Brabant: Is het rechtvaardig dat veehouders die voor weinig stikstof in de natuur zorgen tóch grote investeringen in een nieuwe stal moeten doen? Moeten boeren een geplande investering ineens jaren naar voren halen? En daarbij komt nog dat er grote twijfels zijn over de herkomst van stikstof – meetonzekerheden - hoe veel is er nu echt afkomstig uit de landbouw? De kritische vragen van de rechtbank maken duidelijk dat de rechtbank de bezwaren van POV en ZLTO heeft begrepen én goed zal nadenken over de onrechtmatigheid van de strenge Brabantse natuureisen. Hoe de rechter uiteindelijk zal oordelen, wordt afgewacht.

Uitstel Brabantse natuurregels
Gedeputeerde Staten van Brabant vergaderen op 14 februari over uitstel van de stalmaatregelen met negen maanden. Wanneer Provinciale Staten niet instemmen met uitstel, kan de POV opnieuw een spoedprocedure starten.

Met dank aan
De POV wordt in deze procedure bijgestaan door advocaten van Damen Legal en Kneppelhout advocaten. Ook wordt nauw samengewerkt met Geling Advies en Van Dun advies.

Bron: POV