Stand van zaken mestcertificering

Verschillende organisaties in de mestketen werken samen aan het opzetten van een systeem van mestcertificering. Dit traject is opgestart nadat minister Schouten partijen in de keten ter verantwoording heeft geroepen vanwege terugkerende fraudegevallen in de mestketen.

Onder de noemer ‘Samen werken in een eerlijke keten’ lopen er nu twee grote projecten: digitalisering van de mestketen en certificering van de mestketen. Door toepassing van digitalisering willen partijen meer transparantie en minder fraude bewerkstelligen, maar het moet ook een bijdrage leveren aan het gemak voor deelnemers, de mogelijkheid om te benchmarken en het beter kunnen verwaarden van mest.

Op dit moment vinden er proefaudits plaats om de mestcertificering in te vullen. Hierbij zijn twee varkensbedrijven betrokken. Gezocht wordt naar een werkbare invulling. De ambitie is om in november van start te kunnen gaan, maar daarvoor moet nog veel werk verricht worden.

Bron: POV