Insturen ‘beste idee’ varkenshouderij tot 13 april

Voor de jaarlijkse competitie Het Beste Idee Van Varkensland kunnen ideeën nog tot 13 april worden ingestuurd. Dit kan van alles zijn: een toepassing, plan, concept of initiatief die binnen en buiten de varkenshouderij tot innovatieve oplossingen kan zorgen.

Tot dusver zijn negen ideeën aangedragen die voldoen aan de voorwaarden: het idee is nog niet op de Nederlandse markt, draagt bij aan werkplezier veehouder of helpt om de trots op het vak en de sector te vergroten. Tot 30 maart kunnen ideeën nog ingestuurd worden. Daarna zal een onafhankelijke adviescommissie hieruit de vijf beste ideeën selecteren en op 6 april bekend maken wie zich mogen presenteren tijdens de finale op 13 mei.

De winnaar van de prestigieuze prijs “Het Beste Idee van Varkensland 2020” krijgt kennis en ondersteuning aangereikt bij de verdere uitwerking van het idee.

De winnaar van vorig jaar, Ruud Pothoven, is dankzij een subsidie van 100.000 euro van de provincie Overijssel een stap verder gekomen met zijn idee om de eerste mobiele slachterij voor varkens van de grond te krijgen in Nederland. De crowdfundingsactie ‘tot het einde op het erf’ om de bouw van de mobiele slachterij te realiseren, loopt tot medio april.

De Pig-Up Power, de wroetschijf van de 2018-winnaar Fleur Bartels, wordt medio maart als proefopstelling in een varkensstal geplaatst. Tijdens deze praktijktest wordt het natuurlijk wroetgedrag van varkens gemonitord aan de hand van camerabeelden. De focus ligt op hoe de wroetmolen geoptimaliseerd kan worden, zodat deze interessant blijft voor de biggen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om energie die de wroetmolen produceert op te slaan of nuttig in te zetten.

Voor de ideeën die niet tot de finale doordringen, betekent dit niet dat hun idee geen opvolging krijgt. Waar mogelijk worden inzenders met partijen in verbinding gebracht die hen verder kunnen helpen.

Zo wordt het idee van vorig jaar van Yke Roelevink, de Filterfloor waarbij de dikke fractie op de roosters blijft liggen en de dunne fractie door kleine gaatjes in het rooster gaat, binnenkort geplaatst in een varkensstal. Daarbij wordt onderzoek gedaan of het leefklimaat van de varkens verbetert, naar de veiligheid van de vloer en de reductie van ammoniakvorming.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Ellen de Lange, 06-10296187 of mail naar info@hetbesteideevanvarkensland.nl.

Over het Beste Idee Van Varkensland
Het Beste Idee Van Varkensland is in het leven geroepen om de Nederlandse varkenssector te mobiliseren om innovatieve concepten te ontwikkelen waarmee dier en mens letterlijk en figuurlijk beter kunnen leven. Waren de eerste drie edities regionaal van karakter, de organisatie is nu, mede dankzij steun van diverse partners, landelijk opgezet.

Een van de doelstellingen van Het Beste Idee van Varkensland is om de varkenssector in de volle breedte te inspireren en na te denken over innovatie. Even belangrijk is dat via dit evenement het publiek wordt geïnformeerd over innovatieve ontwikkelingen in de varkenshouderij.

Het Beste Idee van Varkensland is in Overijssel ontstaan op initiatief van Coöperatie Varkensartsen en VKON. Dankzij de steun van een vijftal partners, te weten LTO Noord, de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), Kennispoort Regio Zwolle dat ondernemers stimuleert en ondersteunt bij de ontwikkeling van ideeën, Rabobank en de provincie Overijssel wordt deze vierde editie landelijk gehouden.

Deel je plan vóór 13 april 2020 met ons op www.hetbesteideevanvarkensland.nl en maak kans op professionele ondersteuning bij het ontwikkelen van je idee. 

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan 'Het Beste idee van Varkensland'.