Overleg CAO Dierhouderij gestart

De CAO Productiegerichte Dierhouderij loopt op 31 december 2020 af. POV en LTO hebben het overleg opgestart om te komen tot een nieuwe CAO die op 1 januari 2021 zou moeten ingaan. Indien van de kant van de werkgevers (LTO en POV) of de werknemers (vakbonden) de huidige CAO niet wordt opgezegd, loopt deze automatisch nog een jaar door.

Beginnen met inventarisatie
POV en LTO inventariseren nu de bespreekpunten die bij het overleg en de onderhandelingen met de vakbonden (FNV, CNV) vanuit werkgeverskant aan de orde moeten komen.

Hierbij roept de POV de leden met werknemers op om aandachtspunten en voorstellen aan te dragen. Dit kan via de infolijn van de POV: info@pov.nl. In de mail kunt u aangeven of u telefonisch wilt kortsluiten met Dagelijks Bestuurder José Houben, die vanuit de regiegroep van LTO en POV, samen met Jeroen Neimeijer, deelneemt aan de onderhandelingen.

Meld u aan voor de POV klankbordgroep
De POV wil een klankbordgroep van leden instellen om tijdens het onderhandelingsproces te kunnen terugkoppelen. Werkt u met vast personeel en wilt u inbreng leveren voor de nieuwe cao, meld u dan aan voor de klankbordgroep. Als er een principeakkoord is voor een nieuwe CAO, zal deze worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de POV.

De lopende cao kunt u vinden via deze link.


Bron: POV