Meld problemen met de afzet bij de POV

Het sluiten van slachterijen in Duitsland heeft ook impact op de Nederlandse varkenshouderij.

De afzet van vleesvarkens naar slachterijen en de afzet van biggen naar Duitsland verlopen moeizamer.

Wij vragen u problemen in afzet bij de POV te melden. Dit kan met een email naar info@pov.nl. Dan kunnen we samen met ketenpartijen zoeken naar oplossingen.

Bron: POV