Napijnbestrijding bij castratie verplicht vanaf 1 juli

Alle varkenshouders zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het castreren van mannelijke biggen. Vanaf deze datum wordt hierop gecontroleerd door de IKB's.

De napijnbestrijding komt bovenop de verdoving die tijdens het castreren wordt toegepast en was per 1 juli 2019 al verplicht voor deelnemer aan QS. Binnen Europa is afgesproken om te stoppen met het castreren van mannelijke biggen door varkenshouders. Op dit moment geldt een overgangstermijn en mogen biggen nog wel gecastreerd worden, mits hierbij pijnbestrijding wordt toegepast.

De achtergronden over de nieuwe regel en informatie over de toepassing van napijnbestrijding vindt u achter deze link. Ook verscheen in Nieuwe Oogst een artikel over dit onderwerp.

Bron: POV