Varkens

Uitvoerbare saneringsregeling

POV en COVIVA werken met LNV aan uitvoerbare saneringsregeling.

Voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij komen 407 bedrijven in aanmerking. Inmiddels hebben rond de 150 inschrijvers een positieve beschikking ontvangen.

CoViVa en de POV hebben overleg gevoerd met het ministerie van LNV en RVO over de uitvoerbaarheid van de regeling. Daarbij is afgesproken dat er meer ruimte komt om de sloop van de gebouwen binnen de vastgestelde termijnen te realiseren en zijn er afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen de NVWA de controles zal uitvoeren.

Lees het hele nieuwsbericht op de website Vitalevarkenshouderij.nl.

Bron: POV