POV komt met eigen Producentenprijs

Vanaf komende week gaat de POV iedere week een Producentenprijs berekenen en beschikbaar stellen aan de leden. De directe aanleiding voor deze prijs is de huidige situatie in de slachterijen, zowel in Nederland als in Duitsland.

Door Corona-maatregelen, opgelegd door de overheden, maken slachterijen steeds meer kosten. Zo werd deze week bekend dat de Tweede Kamer wil dat de slachtsnelheid in de slachterijen omlaag moet. De extra kosten of inkomstenderving mag niet op het bordje van de varkenshouder terechtkomen.

De Producentenprijs moet ervoor zorgen dat slachterijen zich hieraan gaan houden. De producentenprijs zal vastgesteld worden middels een rekenmodule waarbij gekeken wordt naar vergelijkbare productielanden waar dergelijke beperkingen niet gelden. Dit is dan de prijs die ook in Nederland uitbetaald zou moeten worden bij normale omstandigheden.

Komende week zullen de systematiek en uitvoering worden vastgesteld door het landelijk bestuur van de POV.


Bron: POV