Realisatie slachtcapaciteit vergt momenteel forse inspanning

De afzet van vleesvarkens en zeugen staat momenteeel onder flinke druk, vanwege de coronamaatregelen bij enkele slachterijen.

Ook de prijzen zijn slecht. De POV doet er momenteel alles aan, samen met de ketenpartners, om oplossingen te vinden waarmee zoveel mogelijk slachtcapaciteit beschikbaar blijft.

Bron: POV