Varkenshouderij in opperste staat van paraatheid wegens AVP in Duitsland

De vondst van een besmet dood wildzwijn afgelopen woensdag in Duitsland komt als een mokerslag binnen bij de varkenshouderij in Duitsland, maar ook in Nederland. Het zwijn is in verre staat van ontbinding gevonden in de deelstaat Brandenburg, dichtbij de Poolse grens.

De Duitse overheid heeft meteen een kerngebied van drie kilometer ingesteld en een gevarenzone van 15 kilometer om de plek waar het zwijn is aangetroffen. Die gebieden worden nu gescreend op de aanwezigheid van wilde zwijnen en er is toezicht op de aanwezige varkenshouderijen. Op dit moment is het wachten op verdere bevindingen.

Het preventieteam Afrikaanse varkenspest (AVP), onder leiding van het ministerie van LNV, heeft vrijdag een overleg gehad. In dat overleg zijn betrokken organisaties, waaronder POV, bijgepraat. Deze week vindt vervolgoverleg plaats, waarvoor POV al een aantal belangrijke zaken heeft geagendeerd. De POV vraagt om tempo te maken met het concretiseren van de afspraken die gemaakt zijn in de Taskforce wilde zwijnen. Deze taskforce heeft afgelopen zomer een Roadmap gepresenteerd om introductie van AVP bij wilde zwijnen in Nederland te voorkómen.

Ook heeft POV aandacht gevraagd om samen met andere stakeholders en overheden mogelijke maatregelen goed voor te bereiden, mocht het virus in de nabije toekomst oprukken richting Nederland. Hierbij vraagt POV ook aandacht voor regionalisatie van gebieden waar het virus actief is, zodat wellicht delen van landen open kunnen blijven voor exportmarkten. LTO Nederland en de drie regionale organisaties worden nauw betrokken bij de activiteiten vanuit de POV.

Bron: POV