AVP-situatie Duitsland blijft onrustig

Vorige week heeft Duitsland een nieuwe kernzone ingesteld ten noorden van Frankfurt en 60 km van het eerste gevonden besmette zwijn. Het virus was daar gevonden in een aangeschoten zwijn. Hier is vandaag een tweede zwijn bijgekomen. Ook zijn er twee nieuwe zwijnen gevonden in de eerste zone. De teller staat daarmee op 53 zwijnen, waarvan ongeveer 40 dieren tot een afstand van 6 km van elkaar zijn gevonden. De bufferzone is deze week uitgebreid tot één grote zone met daarin twee kernzones waarin de besmette zwijnen zijn gevonden.

Het risicogebied dat ruim om de twee kerngebieden valt, is thans circa 2.200 vierkante kilometer groot. Dat is groter dan de provincie Limburg. In het zuiden ligt rondom dat risicogebied ook nog een bufferzone. De verschillende zones zijn weergegeven in het kaartje.
In het kerngebied zijn alle varkenslocaties (188) onderzocht en negatief getest. Ook zijn er voorwaarden voor het verwerken van plantaardige materialen uit het gebied. Verder gaat Duitsland een zwaar hek plaatsten rond het kerngebied en de hekken op de grens met Polen worden versterkt.

Onrustig
In Polen en Roemenie blijft de situatie net als in Duitsland onrustig. In Polen is vorige week opnieuw een besmetting vastgesteld in een vrij gebied. In Roemenie zijn er 346 uitbraken voornamelijk op ‘back yard farms’ (gehouden varkens voor eigen consumptie) en 140 wilde zwijnen (72 dood gevonden en 68 geschoten). Daarom nogmaals de oproep om scherp te zijn op medewerkers uit Oost-Europa rondom hygiëne en meegenomen etenswaren en goederen.

Beheer en roadmap wilde zwijnen
Afgelopen week heeft de POV deelgenomen aan het overleg met faunabestuurders van de regionale LTO’s. Dit met als doel om de voortgang van beheer en afschot wilde zwijnen in de verschillende provincies (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord Brabant en Limburg) te bespreken en om te verkennen welke acties POV en de LTO organisaties gezamenlijk kunnen uitvoeren om de uitvoering van de roadmap te bespoedigen.

Draaiboek AVP
Van leden krijgen wij de vraag wat de werkwijze is als AVP uitbreekt bij wilde zwijnen in Nederland. Voorop staat dat we alles moeten doen om AVP buiten Nederland te houden. Echter, bij een situatie waarin AVP bij wilde zwijnen wordt geconstateerd, zullen ongeveer dezelfde maatregelen gelden als voorheen in België en nu in Duitsland. De overheid is dan verantwoordelijk voor de uitvoering en de kosten van de bestrijding. De draaiboeken hiervoor liggen klaar en in februari 2020 heeft er een oefening plaatsgevonden. Volgende week zal de POV een overzicht van maatregelen die bij een uitbraak worden genomen, publiceren op de website. Ook voor ons zal een uitbraak direct gevolgen hebben voor de export naar derde landen. Daarbij raken we onze AVP-vrije status kwijt.

Overzicht van de bufferzones in de Duitse deelstaat Brandenburg:

Bron: POV