GD komt met Online Monitor Varkensgezondheid

De GD heeft sinds kort een Online Monitor over diergezondheid voor varkenshouders en dierenartsen.

Dierenartsen vullen sinds 2015 iedere maand na het reguliere bezoek op een varkensbedrijf een vragenlijst in voor de Online Monitor. Deze vragen gaan over de gezondheid van de varkens op dat moment.

Door het jarenlang verzamelen van gegevens kan GD, uitvoerder van de Online Monitor, varkenshouders nu een maandelijkse rapportage aanbieden. Met hierin informatie over onder andere:

  • Komen de gezondheidsproblemen op mijn bedrijf ook op andere bedrijven voor?
  • In welke regio’s komt PRRS of Influenza op dit moment voor?
  • Is het aantal meldingen op mijn bedrijf vergelijkbaar met andere varkensbedrijven in Nederland.

Naar de nieuwsbrief Monitoring Diergezondheid.


Bron: POV