Varkens in stal - Jan Overeem

Mestverwerker AGroGas zoekt nog enkele nieuwe leden

AGroGas is een coöperatie van een 70-tal Achterhoekse agrarische ondernemers, die actief is in verschillende sectoren in de veehouderij.

AGroGas heeft als doelstelling de mest van haar leden op een zo gunstig en circulair mogelijke manier te verwerken. Op het industrieterrein Hofskamp Oost in Varsseveld is inmiddels een start gemaakt met de bouw van de mestvergister/-verwerker met een capaciteit van 135.000 ton per jaar.

AGroGas zoekt nog enkele nieuwe leden (varkenshouders in de Achterhoek/Liemers) voor levering van de laatste 15.000 ton mest.

Meer informatie en de voorwaarden staan in de brochure.


Bron: POV